2 bình luận trong “U XƯƠNG – U TIÊU XƯƠNG VÀ TỔN THƯƠNG GIỐNG U KHÓ XÁC ĐỊNH (BONE TUMOR – ILL DEFINED OSTEOLYTIC TUMORS AND TUMOR LIKE LESIONS)”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *