U XƯƠNG – U TIÊU XƯƠNG VÀ TỔN THƯƠNG GIỐNG U KHÓ XÁC ĐỊNH (BONE TUMOR – ILL DEFINED OSTEOLYTIC TUMORS AND TUMOR LIKE LESIONS)

[pdf-embedder url=”https://www.cdha.info/wp-content/uploads/2018/09/Bone-tumor-ill-defined-osteolytic-tumors-and-tumor-like-lesions-U-xương-U-tiêu-xương-và-tổn-thương-giống-u-khó-xác-định-.pdf” title=”Bone tumor – ill defined osteolytic tumors and tumor like lesions (U xương – U tiêu xương và tổn thương giống u khó xác định)”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *