SÁCH DỊCH – CASE STUDIES IN ABDOMINAL AND PELVIC IMAGING (2011) – CASE 1-50

Joarder, Rita, Neil Crundwell, and Matthew Gibson. (2011). Case studies in abdominal and pelvic imaging. Springer Science & Business Media, Sách dịch Tiếng Việt. 

Download:  Link

Case 1-10

[pdf-embedder url=”https://www.cdha.info/wp-content/uploads/2018/12/Bai-dich-100-case-bung-1-10-cdhainfo.pdf” title=”Bai dich 100 case bung 1-10 cdhainfo”]

Case 11-20

[pdf-embedder url=”https://www.cdha.info/wp-content/uploads/2018/12/Bai-dich-100-case-bung-11-20-cdhainfo-1.pdf” title=”Bai dich 100 case bung 11-20 cdhainfo”]

Case 21-30

[pdf-embedder url=”https://www.cdha.info/wp-content/uploads/2018/12/Bai-dich-100-case-bung-21-30-cdhainfo.pdf” title=”Bai dich 100 case bung 21-30 cdhainfo”]

Case 31-40

[pdf-embedder url=”https://www.cdha.info/wp-content/uploads/2018/12/Bai-dich-100-case-bung-31-40-cdhainfo.pdf” title=”Bai dich 100 case bung 31-40 cdhainfo”]

Case 41-50

[pdf-embedder url=”https://www.cdha.info/wp-content/uploads/2018/12/Bai-dich-100-case-bung-41-50-cdhainfo.pdf” title=”Bai dich 100 case bung 41-50 cdhainfo”]

2 bình luận trong “SÁCH DỊCH – CASE STUDIES IN ABDOMINAL AND PELVIC IMAGING (2011) – CASE 1-50”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *