SÁCH DỊCH – CASE STUDIES IN ABDOMINAL AND PELVIC IMAGING (2011) – CASE 1-50

Joarder, Rita, Neil Crundwell, and Matthew Gibson. (2011). Case studies in abdominal and pelvic imaging. Springer Science & Business Media, Sách dịch Tiếng Việt. 

Download:  Link

Case 1-10

Bai dich 100 case bung 1-10 cdhainfo

Case 11-20

Bai dich 100 case bung 11-20 cdhainfo

Case 21-30

Bai dich 100 case bung 21-30 cdhainfo

Case 31-40

Bai dich 100 case bung 31-40 cdhainfo

Case 41-50

Bai dich 100 case bung 41-50 cdhainfo

2 bình luận trong “SÁCH DỊCH – CASE STUDIES IN ABDOMINAL AND PELVIC IMAGING (2011) – CASE 1-50”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.