SÁCH DỊCH – CASE STUDIES IN ABDOMINAL AND PELVIC IMAGING (2011) – CASE 51-100

Joarder, Rita, Neil Crundwell, and Matthew Gibson. (2011). Case studies in abdominal and pelvic imaging. Springer Science & Business Media, Sách dịch Tiếng Việt. 

Download:  Link

Case 51-60

Bai dich 100 case bung 11-20 cdhainfo

Case 51-60

Bai dich 100 case bung 51-60 cdhainfo

Case 61-70

Bai dich 100 case bung 61-70 cdhainfo

Case 71-80

Bai dich 100 case bung 71-80 cdhainfo

Case 81-90

Bai dich 100 case bung 81-90 cdhainfo

Case 91-100

Bai dich 100 case bung 91-100 cdhainfo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.