SÁCH DỊCH – CASE STUDIES IN ABDOMINAL AND PELVIC IMAGING (2011) – CASE 51-100

Joarder, Rita, Neil Crundwell, and Matthew Gibson. (2011). Case studies in abdominal and pelvic imaging. Springer Science & Business Media, Sách dịch Tiếng Việt. 

Download:  Link

Case 51-60

[pdf-embedder url=”https://www.cdha.info/wp-content/uploads/2018/12/Bai-dich-100-case-bung-11-20-cdhainfo.pdf” title=”Bai dich 100 case bung 11-20 cdhainfo”]

Case 51-60

[pdf-embedder url=”https://www.cdha.info/wp-content/uploads/2018/12/Bai-dich-100-case-bung-51-60-cdhainfo.pdf” title=”Bai dich 100 case bung 51-60 cdhainfo”]

Case 61-70

[pdf-embedder url=”https://www.cdha.info/wp-content/uploads/2018/12/Bai-dich-100-case-bung-61-70-cdhainfo.pdf” title=”Bai dich 100 case bung 61-70 cdhainfo”]

Case 71-80

[pdf-embedder url=”https://www.cdha.info/wp-content/uploads/2018/12/Bai-dich-100-case-bung-71-80-cdhainfo.pdf” title=”Bai dich 100 case bung 71-80 cdhainfo”]

Case 81-90

[pdf-embedder url=”https://www.cdha.info/wp-content/uploads/2018/12/Bai-dich-100-case-bung-81-90-cdhainfo.pdf” title=”Bai dich 100 case bung 81-90 cdhainfo”]

Case 91-100

[pdf-embedder url=”https://www.cdha.info/wp-content/uploads/2018/12/Bai-dich-100-case-bung-91-100-cdhainfo.pdf” title=”Bai dich 100 case bung 91-100 cdhainfo”]

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *