Lưu trữ cho từ khóa: siêu âm tuyến giáp

CÁC ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM TỔN THƯƠNG TUYẾN GIÁP (SONOGRAPHIC FEATURES OF THYROID LESIONS)

Hoàng Văn Trung


Các đặc điểm tổn thương tuyến giáp trên siêu âm: 
1. Hình dạng (bầu dục, tròn, vô định).
2. Đường bờ (nhẵn, chia thùy, không đều)
3. Giới hạn (rõ, không rõ)
4. Trục (ngang, dọc)
5. Vòng halo (không, có)
6. Thành phần (nang hoặc hầu như nang, bọt biển, hỗn hợp, đặc hoặc hầu như đặc)
7. Độ hồi âm (trống âm, rất giảm âm, giảm âm, đồng âm, tăng âm)
8. Cấu trúc âm (đồng nhất, không đồng nhất)
9. Âm sau (không có, tăng âm sau, bóng cản âm hai bên, bóng cản âm sau)
10. Mạch máu (không có, ít mạch, nhiều mạch)
11. Nốt tăng hồi âm (không có, đuôi sao chổi lớn, vôi hóa thô, vôi hóa viền, đốm nhỏ tăng âm)
12. Bờ tuyến giáp (không làm thay đổi bờ tuyến giáp, mở rộng ra ngoài bờ tuyến giáp)

ACR TIRADS 2017 VÀ AI TIRADS 2019

Bs. Hoàng Văn Trung

Bảng phân loại ACR TIRADS 2017

Linkdown: ACR TIRADS 2017 – Anh & Việt – cdhainfo 

Theo quan điểm của một số chuyên gia cho rằng cách tính điểm của bảng phân loại ACR TIRADS 2017 chưa phù hợp. Cần thêm nhiều nghiên cứu khoa học về chủ đề này!

 

Bảng phân loại AI TIRADS 2019

Nguồn: Nhóm nghiên cứu TIRADS