Lưu trữ cho từ khóa: CỬA SỔ XƯƠNG

VỠ LÚN XƯƠNG SỌ (DEPRESSED SKULL FRACTURE)

Kỹ thuật: CLVT sọ não tái tạo mặt phẳng coronal, cửa sổ xương.

Mô tả: Vỡ lún xương sọ kèm sưng nề mô mềm vùng trán – đỉnh bên trái. Nhu mô não bị đè ép và có thể đã bị tổn thương.

Chẩn đoán: Vỡ lún xương sọ (Depressed skull fracture).

Lưu ý: Mặt cắt ở đây qua đoạn phía sau của xoang bướm (mũi tên xanh), vùng khớp thái dương hàm (mũi tên vàng), xương trán (mũi tên đỏ).