Lưu trữ cho từ khóa: ACR Tirads

ACR TIRADS 2017 VÀ AI TIRADS 2019

Bs. Hoàng Văn Trung

Bảng phân loại ACR TIRADS 2017

Linkdown: ACR TIRADS 2017 – Anh & Việt – cdhainfo 

Theo quan điểm của một số chuyên gia cho rằng cách tính điểm của bảng phân loại ACR TIRADS 2017 chưa phù hợp. Cần thêm nhiều nghiên cứu khoa học về chủ đề này!

 

Bảng phân loại AI TIRADS 2019

Nguồn: Nhóm nghiên cứu TIRADS