Một bình luận trong “HOẠI TỬ LỚP VỎ NÃO (CORTICAL LAMINAR NECROSIS)”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *