2 bình luận trong “GIẢI PHẪU BÌNH THƯỜNG VÀ BỆNH LÝ VÙNG CỔ DƯỚI XƯƠNG MÓNG (NORMAL ANATOMY AND PATHOLOGY OF INFRAHYOID NECK)”

  1. “GIẢI PHẪU BÌNH THƯỜNG VÀ BỆNH LÝ VÙNG CỔ DƯỚI XƯƠNG MÓNG (NORMAL ANATOMY AND PATHOLOGY OF INFRAHYOID NECK)” nội dung tài liệu này có thể tham khảo ở chỗ nào đc ạ . Hiện mình không thấy nội dung nay trên trang web.

Trả lời trần lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.