GIẢI PHẪU BÌNH THƯỜNG VÀ BỆNH LÝ VÙNG CỔ DƯỚI XƯƠNG MÓNG (NORMAL ANATOMY AND PATHOLOGY OF INFRAHYOID NECK)

[pdf-embedder url=”https://www.cdha.info/wp-content/uploads/2018/09/Normal-anatomy-and-pathology-of-infrahyoid-neck.pdf” title=”Normal anatomy and pathology of infrahyoid neck”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *