3 bình luận trong “DANH PHÁP ĐĨA ĐỆM THẮT LƯNG (LUMBAR DISC NOMENCLATURE)”

  1. Admin có thể gửi cho mình bài: DANH PHÁP ĐĨA ĐỆM THẮT LƯNG (LUMBAR DISC NOMENCLATURE)

    Cảm ơn admin rất nhiều!

Trả lời Trương Văn Ngọc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.